Ang pagdating ng islam

posted by | Leave a comment

Siya ay naka-sign ng isang kasunduan ng kapayapaan sa Espanya sa 1878.Petsa ng Kamatayan: 1880Siya ay patuloy na Datu Ali ng paglaban sa American patakaran sa Cotabato matapos Ali ng kamatayan sa 1906. Sapagkat kung inyo po talagang tutuklasin ayon na rin sa kasaysayan ng PILIPINAS ito po nakatala hanggang sa ngayon. Ito pong aking pagpapahayag ay hindi lang po ito kinthang isip lang.Siya tumangging sumuko sa Amerikano, preferring upang luhuran ang isang Filipino opisyal sa 1913.Kilala bilang raha Buayan, siya ang pinuno ng Upper Valley ng Cotabato at ang kinikilala lider ng Maguindanaos sa 1900s.Bakamat pong ito ay hindi ayon sa katotohanan, sapagkat sila po ay mabibilang sa tinatawag na "ANIMIST" o yaong mga sumasamba po lahat halos ng mga bagay na nilikha maliban po sa Dakilang Limikha.

Ang kanyang kapatid na lalaki Djimbagan ay nakunan sa Fort Serenaya at pagkatapos ay ginamit bilang prenda sa puwersa siya sa pagsuko, ngunit hindi siya nag-ani.Siya ay inilipat ang kanyang kabisera sa Maimbung, at mula doon ipinagpatuloy ang digmaan gamit ang juramentados, Muslims na manumpa pumatay non-Muslims.Ang kanilang pag-atake ng sapilitang mga Espanyol na mag-iwan.Si ABU BAKR po ang nagsimula ng SULTANATE sa SULU at sya po ang kanyang asawa ang syang kauna-unahang pong SULTAN at SULTANA.Nang Sumunod pong mga taon, maraming MUSLIM na mga DATU mula BORNEO ang dumating po sa PILIPINAS nang mabalitaan po nila ang mabuting pagtanggap ng mga Pilipino.

Leave a Reply

alicia dating bobby